Başkanın Mesajı
Değerli Ustalarım,Sevgili Esnaf Arkadaşlarım,                                                                                                                                                                                                                                                         

  Bildiğiniz üzere 28 ocak 2018 günü yapılan Olağan Genel Kurul neticesinde Tekirdağ Madeni Eşya ve Ağaç İşleri Sanatkarları Odasında Yönetim Kurulu olarak göreve gelmiş bulunmaktayız. Olağan genel kurulumuza katılan tüm üyelerimize teşekkür ederiz. Genel kurul üyelerimizin bizlere vermiş olduğu bu görevi layıkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız.

  Odamızın çalışmalarını genişletmek, odamızın üyelerimiz ile bağlarını güçlendirmek ve esnaf sanatkarlarımızın sorunlarına çözüm üretmek için var gücümüzle çalışacağız., Teşkilat kanunumuzun ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan uygulama ve yönetmeliklerinin odamıza tevdi edildiği yükümlülüklere göre odamızın gelişimini, mevzuat değişikliklerine süratle uyum sağlamalarını temin edeceğiz.

 
  Yönetim Kurulumuz; Odalarımızın ve esnaf sanatkarlarımızın sorunlarının çözümü ile ilgili olarak, kanunlara yönetmeliklere uygun politikalar üretecektir. Esnaf ve sanatkarların hak ve menfaatlerine uygun kararlar alacak, odamızın geliştirilmesi için yeni politikalar geliştirecek, mesleki alanımızla ilgili gelişmiş çağdaş teknolojilerin kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını savunacak, tüm çalışmalarında siyasal, ekonomik ve ulusal bağımsızlığımızın korunmasını esas alacaktır. 

  Bu amaçla, Esnaf ve sanatkârlarımızın mesleğini geliştirmeye yönelik, diğer meslek odalarıyla ortak hareket eden, birlikte üreten, birlikte düşünen bir anlayışla çalışmalarına devam edecektir. 

  Sizlerin görüşleri ve önerileri bizim için yol gösterici olacak, çalışma azmimizi artıracaktır. Esnaf ve Sanatkâr camiası olarak yakaladığımız bu güzel birlikteliği ve çalışma ortamını artırarak sürdürmemiz halinde üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur.

  Tekirdağ Madeni Eşya ve Ağaç İşleri Sanatkarları Odası olarak, önümüzdeki çalışma döneminin hepimiz için başarılı geçmesini umuyor, tüm esnaf ve sanatkarlarımıza sağlık, mutluluk ve bol kazançlı günler diliyor, saygılar sunuyorum.