Soru Cevap
Soru : Müşterimizle ileride bir sorunla karşılaşmamak için ne yapmamız gerekir? 
Cevap :Müşterilerinizle ileride bir sorunla karşılaşmamak için yapacağınız bütün işlerde sözleşme yapınız gerekmektedir.

Soru: Bu sözleşme nasıl yapılır?
Cevap: Müşteri ile aranızda bir tutanak oluşturmanız gerekmektedir.

Soru: Odaya kayıt olma şartları nelerdir?
Cevap: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak.
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak.
Üyeliğin son bulması

Soru : Odamız biz üyeler için ne gibi işler yapar ?
Cevap: Oda üyelerimiz meslekî teamüle aykırı davranışları belirlenen üyelere yazılı ihtarda bulunmak, tekrarı halinde ilgilileri birlik disiplin kuruluna bildirmek, tüketicilerin korunması için gerekli tedbirleri almak ve üyeleri hakkında bu konuda odaya yapılan şikâyetleri incelemek. 
Oda üyelerinin sicillerini tutmak ve bu bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleştirerek eksiksiz ve doğru olarak her an hazır halde bulundurmak, üyeler tarafından talep edilen belgeleri bilgisayar ortamında düzenlemek, ayrıca üyelerinin çalışma konuları hakkında resmî makamlarca istenilecek bilgileri vermek.tedbirleri almak ve üyeleri hakkında bu konuda odaya yapılan şikâyetleri incelemek.
Resmî ve özel merciler tarafından istenecek temsilciyi atamak ve görevlendirmek.
Oda üyeleri ve müşterileri arasında çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek, ceza gerektiren hallerde konuyu birlik disiplin kuruluna sevk etmek.